Modern Painters Magazine

Vid min senaste utställning hos Galleri Terseaus hösten 2013 hade jag lyckan att sälja två bilder till USA. Detta tillsammans med att jag deltog i en samlingsutställning i Bologna har givit ringar på vattnet med ett erbjudande att fördelaktigt presentera mig i den internationella konsttidningen ”Modern Painters Magazine” under hela 2015.