TAVLAN

Tankar om/från New York

Att få chansen att ställa ut i New York var stort. Att tacka ja till detta var större. Att genomföra det var störst!

Dagen då jag fick besked att en man boende på 5e Avenyn köpt TAVLAN, den största jag någonsin målat 180cm x 80cm, ställde jag mig frågan hur blev det så här?.

Tack alla som uppmuntrat, förstått och sett mig. Utan er hade jag inte varit där jag är idag med mitt måleri.